Filosofie

Met Liesbeth Koniuszek wordt gewerkt aan het bewustworden van wie je bent en hoe je in het leven staat. Door dit proces kom je in contact met je binnenkant en kun je ontdekken hoe je jezelf in het dagelijks leven manifesteert. De heelheid van jou als mens en jouw omgeving staat hierbij centraal.

Naarmate je innerlijke balans groter wordt, creëer je de kansen om je natuurlijke talenten te ontwikkelen. Werkend vanuit je hart ontdek je spontaan hoe je jouw levensweg kunt volgen, waarbij elke stap een uitdaging wordt en humor en creativiteit de ruimte krijgen in de breedste zin van het woord.

Werkwijze

Als intuïtief coach ga ik er vanuit, dat je veel meer weet over jezelf en jouw situatie, dan je denkt. Wat ik als coach doe, is deze kennis samen met jou weer naar boven halen. In een intakegesprek wordt gekeken naar de problematiek die er ligt en naar de vraag die er is. In onderling overleg worden er afspraken gemaakt over de mogelijkheden om te gaan samenwerken, de duur van het traject en de aanpak.

Als trainer van een groep is mijn grootste uitdaging het tot zijn recht laten komen van elk individu binnen het groepsproces. Binnen dit groepsgebeuren wordt elke deelnemer uitgedaagd te werken aan het verwezenlijken van zijn tevoren vastgestelde doelstellingen. De groepen bestaan uit 6 tot 12 deelnemers.

Zowel in een individueel traject als in een groepstraining wordt uitgegaan van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verbinding tussen jou ( als cursist/cliënt ) en mij ( als trainer/coach ) geeft een optimaal rendement als van beide kanten de verantwoordelijkheid bewust genomen wordt.